Read Bertold Brecht: "Leben des Galilei" by Bertolt Brecht Free Online


Ebook Bertold Brecht: "Leben des Galilei" by Bertolt Brecht read! Book Title: Bertold Brecht: "Leben des Galilei"
ISBN: 3464613682
ISBN 13: 9783464613689
The author of the book: Bertolt Brecht
Edition: Cornelsen
Date of issue: June 2003
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 38.56 MB
City - Country: No data
Loaded: 2145 times
Reader ratings: 6.2

Read full description of the books:گالیله: کسی که حقیقت را نمی داند "ابله" است. اما کسی که حقیقت را می داند و آن را انکار می کند "تبهکار" استداستانی درباره تهدید و مهجور کردن دانایی
تا همچنان تحجر حکمفرمایی کند
و مردم در ظلم و فقر زندگی کنند و زورمندان قوی تر از گذشته شوند
و اسم این را گذاشته بودند نظم، نظم عالی یا به قول علمای مذهبی این است قانون جاویدان

اما چرا نظم در این سرزمین، منحصر به نظم در جیب خالی است و ضرورت. فقط ضرورت در کار کردن تا پای مرگ...دوست عزیز فضیلت به فقر نچسبیده است


گالیله را مجبور به سکوت می کنند و انکار حقیقتی که خود به اثبات رسانده؛
اما او تبهکار نیست. فلسفه فکری او چیز دیگریست
او می داند جامعه نیاز به قهرمان ندارد، بیش از هرچیز به آگاهی نیاز دارد

آندره‌آ: بدبخت، ملتی که قهرمان ندارد
.گالیله: نه! بدبخت ملتی که نیاز به قهرمان دارد
نبرد زن خانه دار رومی برای نان به علت اعتقاد به خرافات محکوم به شکست ابدی است. بشریت پیوسته در مه فریبنده خرافات و سخنان کهنه می لغزد و به دلیل عدم بهره برداری از نیروهایش، قوایش کاملا می گندد و به شکوفایی نمی رسد


به همین خاطر است که او تا پایان عمرش از تحقیق دست بر نمی دارد
حتی در تبعید و تحت نظر کلیسا هم، کتاب دیگری در مورد علم می نویسد
به انسان اعتقاد دارم، من به عقل انسان اعتقاد دارم. بدون داشتن چنین اعتقادی، دیگر نیرویی جهت برخاستن از تختخواب در صبح نخواهم داشت

گالیله به یک چیز بیشتر از همه ایمان دارد
هرچه پیش آید و بشود، در آخر پیروزی با علم و حقیقت است

دیروز می گوید: از ازل به همین گونه بوده ام
امروز می گوید: اما اگر خوب نباشی، باید بروی


کلیسا، فقط گالیله را بخاطر رد نظریات کهنه ارسطو به مرگ تهدید نکرد. گالیله هیچ حرفی بر ضد کلیسا نزده بود اما حقیقتی که با دوربینش به اثبات رساند، تیشه بر ریشه عقایدی هزارساله می زد و پایه های کلیسا را می لرزاند


کاردینال باربرینی: چه هولناک! یعنی خدا پیش از تالیف کتاب مقدس، به اندازه کافی ستاره شناسی نخوانده است؟
کاردینال بلارمین: براستی آیا این برای شما(گالیله) هم مسلم نیست که خالق درباره آنچه آفریده، بیش از مخلوق خود می داند؟
یک کشیش بسیار لاغر: [با انجیلی گشوده جلوی صحنه می آید با تعجب انگشت روی آیه ای می گذارد] اینجا چه نوشته است؟ «ای خورشید بر فراز جبعون بایست. ای ماه بر فراز دره آیالون بمان!» طبق اظهار نظر این مـلحــدیــن که می گویند خورشید حرکت نمی کند، چگونه امکان دارد که بایستد؟ یعنی کتاب مقدس دروغ می گوید؟:اگر کشیش ها و دانشمندان وابسته به کلیسا، این چنین دلقک بازی در می آورند

یک کشیش: [ادا در می آورد] سرم گیج می رود. زمین خیلی سریع می چرخد. پروفسور اجازه می فرمایید به شما تکیه کنم
دانشمند: [همکاری می کند] باز هم امروز این پیر فرتوت مست کرده است
کشیش: نگه دار! نگه دار! ما داریم واژگون می شویم! با توام نگه دار
دانشمند دومی: سیاره زهره کاملا کج شده. کمک! من فقط نصفی از پشتش را می بینم

دلیل آن فقط یک چیز است؛ چون اگر کلیسا نباشد آنها و زورمندان قدرت و ثروتشان را از دست خواهند داد
یعنی همان هایی که به زمین فرمان می دهند ساکن بماند، تا قصرهایشان سرنگون نشود. آنهایی که اگر پاپ مردم را لگدمال کند، پاهایش را خواهند بوسید

کشف گالیله بسیار مهمتر از یک کشف علمی بود و جهان بسیار بزرگتر از آن بود که تصور می شد و اصلا هم گرد زمین نمی گشت. دیگر انسان ها نمی توانستد خود را اشرف مخلوقات بدانند و مهمترین چیز آنکه، در چنین جهانی پاپ ها و اسقفها و حتی کاردینال ها گم می شوند
این موضوع باعث شد که هستی یک شبه مرکزیتش را از دست بدهد و صبح فردا بی شمار مرکز خواهد داشت. به گونه‌ای که دیگر هر فردی را به شخصه می توان مرکز عالم در نظر گرفت در عین حال که هیچ کس را نمی توان مرکز واقعی آن دانست. گویی به یکباره دنیا بسیار بزرگ شده استبخاطر همین است که می توان اثبات گالیله را از رویدادهای خیلی مهم و یکی از پایه های اساسی تاریخ روشنگری دانست. تحول فکری بزرگی در بین مردم ایجاد شد. آنان متوجه نکته بزرگی شدند
چرا زمین را در مرکز جهان قرار می دهند؟ موضوع سیارات در میان نیست، موضوع دهقانان در میانست. شاهزاده ها ، کشیش ها و مالکان بزرگ، جمع کثیری از مردم را پشت پرده ای از خرافات و حرفهای پوشیده نگه داشته اند. پرده ای که دسیسه های آنها را در خود پنهان می کند. فقر عموم مردم به قدمت عمر کوهها می رسد و از بالای منابر فتوی می دهند که فقر به مانند کوه پابرجاست. شک، این هنر جدید ما خیل عظیمی را تلسکوپ را از دستمان گرفتند و آن را روی کسانی که دردها و مشقات خود را از آنان می داشتند، میزان کردند


مردم جسارت به خرج می دهند و نمایش هایی در تمسخر اعتقادات کلیسا برگزار می کنند
(view spoiler)[
وقتی قادر مطلق آفرینش را به پایان برد
:خورشید را فراخواند و فرمان داد
چراغ خویش دور زمین بگرداند
.چون خدمتکاری مطیع و مودب
چرا که می خواست هر چیز
.مدام دور چیزی بچرخد که برتر از اوست
و آنوقت چرخش آغاز کردند
سبکتر به گرد سنگین تر
عقبتر به گرد جلوتر
همانگونه که در آسمانها و زمین بود
به دور پاپ، کاردینال ها طواف کردند
به دور کاردینال ها، اسقف‌ها طواف کردند
به دور کشیشان، حکام طواف کردند
به دور حکام، صنعتگران طواف کردند
به دور صنعتگران، خادمان طواف کردند
به دور خادمان، سگها، مرغها و گدایان طواف کردند
شما ای نیک مردمان، این است نظم، نظم عالی یا به قول علمای مذهبی این است قانون جاویدان. اما شما نیک مردمان، شما بگویید، بعد چه پیش امد؟

دکتر گالیله بپا خاست، کتاب مقدس را دور انداخت و دوربینش را میزان کرد و به جهان پهناور نظر انداخت
به خورشید گفت: بایست
!به کائنات گفت: به نحو دیگر بچرخ

از این پس مرد دهقان ارباب بی شرم را
اردنگی می زند
زن دهقان، سهم شیر کشیش را
به کودکان خود می دهد
گودک سرودخوان به کلیسا نیم رود دیگر
شاگرد در تختخوابش می ماند
(hide spoiler)]
:براستی سوگند
«کیست که نخواهد ارباب خود باشد؟»
.بپا خیزید و معلومات ناچیز خود را روی هم بریزید
و بیاموزید از دکتر گالیله نیک سیرت
الفبای خوشبختی در کره خاکی را
.انسان مطیع همیشه مجبور به زانو زدن است
«کیست که نخواهد ارباب خود باشد؟»


:در مورد نویسنده

برتولت برشت نویسنده ای متعهد است و به هنر برای هنر باور چندانی ندارد و هنرش را برای خدمت به انسانها بکار می برد. در این جملات کتاب، فلسفه فکری او کاملا مشهود است: اگر ما از مردم روی گردانیم، باز هم نام دانشمند خواهیم داشت؟
برشت حرف های زیادی برای گفتن دارد که چیزهای زیادی می توان از ایشان آموخت

ریویو رو با یکی از گفتگوهای جالب گالیله با شاگردش آندره‌آ به پایان می برم

آندره‌آ: اما من هر روز با چشم خودم می بینم که خورشید، صبح یکجا و بعدازظهر در جای دیگری است. پس خورشید نمی تواند ثابت باشد. هرگز و به هیچ وجه
گالیله: می بینی! چه می بینی؟ تو هیچی نمی بینی. تو فقط نگاه می کنی؟ نگاه کردن و دیدن دو چیزند


Download Bertold Brecht: "Leben des Galilei" PDF Bertold Brecht: "Leben des Galilei" PDF
Download Bertold Brecht: "Leben des Galilei" ERUB Bertold Brecht: "Leben des Galilei" PDF
Download Bertold Brecht: "Leben des Galilei" DOC Bertold Brecht: "Leben des Galilei" PDF
Download Bertold Brecht: "Leben des Galilei" TXT Bertold Brecht: "Leben des Galilei" PDFRead information about the author

Ebook Bertold Brecht: "Leben des Galilei" read Online! Bertolt Brecht (born Eugen Berthold Friedrich Brecht) was a German poet, playwright, and theatre director. A seminal theatre practitioner of the twentieth century, Brecht made equally significant contributions to dramaturgy and theatrical production, the latter particularly through the seismic impact of the tours undertaken by the Berliner Ensemble—the post-war theatre company operated by Brecht and his wife and long-time collaborator, the actress Helene Weigel—with its internationally acclaimed productions.

From his late twenties Brecht remained a life-long committed Marxist who, in developing the combined theory and practice of his 'epic theatre', synthesized and extended the experiments of Piscator and Meyerhold to explore the theatre as a forum for political ideas and the creation of a critical aesthetics of dialectical materialism. Brecht's modernist concern with drama-as-a-medium led to his refinement of the 'epic form' of the drama (which constitutes that medium's rendering of 'autonomization' or the 'non-organic work of art'—related in kind to the strategy of divergent chapters in Joyce's novel Ulysses, to Eisenstein's evolution of a constructivist 'montage' in the cinema, and to Picasso's introduction of cubist 'collage' in the visual arts). In contrast to many other avant-garde approaches, however, Brecht had no desire to destroy art as an institution; rather, he hoped to 're-function' the apparatus of theatrical production to a new social use. In this regard he was a vital participant in the aesthetic debates of his era—particularly over the 'high art/popular culture' dichotomy—vying with the likes of Adorno, Lukács, Bloch, and developing a close friendship with Benjamin. Brechtian theatre articulated popular themes and forms with avant-garde formal experimentation to create a modernist realism that stood in sharp contrast both to its psychological and socialist varieties. "Brecht's work is the most important and original in European drama since Ibsen and Strindberg," Raymond Williams argues, while Peter Bürger insists that he is "the most important materialist writer of our time."

As Jameson among others has stressed, "Brecht is also ‘Brecht’"—collective and collaborative working methods were inherent to his approach. This 'Brecht' was a collective subject that "certainly seemed to have a distinctive style (the one we now call 'Brechtian') but was no longer personal in the bourgeois or individualistic sense." During the course of his career, Brecht sustained many long-lasting creative relationships with other writers, composers, scenographers, directors, dramaturgs and actors; the list includes: Elisabeth Hauptmann, Margarete Steffin, Ruth Berlau, Slatan Dudow, Kurt Weill, Hanns Eisler, Paul Dessau, Caspar Neher, Teo Otto, Karl von Appen, Ernst Busch, Lotte Lenya, Peter Lorre, Therese Giehse, Angelika Hurwicz, and Helene Weigel herself. This is "theatre as collective experiment [...] as something radically different from theatre as expression or as experience."

There are few areas of modern theatrical culture that have not felt the impact or influence of Brecht's ideas and practices; dramatists and directors in whom one may trace a clear Brechtian legacy include: Dario Fo, Augusto Boal, Joan Littlewood, Peter Brook, Peter Weiss, Heiner Müller, Pina Bausch, Tony Kushner and Caryl Churchill. In addition to the theatre, Brechtian theories and techniques have exerted considerable sway over certain strands of film theory and cinematic practice; Brecht's influence may be detected in the films of Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Lindsay Anderson, Rainer Werner Fassbinder, Nagisa Oshima, Ritwik Ghatak, Lars von Trier, Jan Bucquoy and Hal Hartley.

During the war years, Brecht became a prominent writer of the Exilliteratur. He expressed his opposition to the National Socialist and Fascist movements in his most famous plays.


Reviews of the Bertold Brecht: "Leben des Galilei"


ZACHARY

Something a favorite author wrote.

NATHAN

There are significant drawbacks

AMY

The most cool book

JACK

For those who are bored to live

ELSIE

The phone number must be written to protect against robots
Add a comment
Download EBOOK Bertold Brecht: "Leben des Galilei" by Bertolt Brecht Online free

PDF: bertold-brecht-quotleben-des-galileiquot.pdf Bertold Brecht: "Leben des Galilei" PDF
ERUB: bertold-brecht-quotleben-des-galileiquot.epub Bertold Brecht: "Leben des Galilei" ERUB
DOC: bertold-brecht-quotleben-des-galileiquot.doc Bertold Brecht: "Leben des Galilei" DOC
TXT: bertold-brecht-quotleben-des-galileiquot.txt Bertold Brecht: "Leben des Galilei" TXT